top of page

Комплексно лечение

  • За целта на цялостното лечение ,пациентът може да получи визуализиране на очакваните резултати чрез Дигитален Дизайн на Усмивката (DSD – Digital Smile Design).След направата на фото и рентгенови снимки,отпечатъци и гипсови отливки,изготвяме индивидуален план,съобразен с желанията и даденостите на пациента.

  • WAX UP – представлява восъчен проект,който се изработва от зъботехник на базата на информацията,получена от Дигиталният Дизайн на Усмивката.

  • MOCK UP – визуализация на восъчния проект в устата на пациент.Така той най-точно би могъл да добие представа на за резултатите от лечението.

Ралица Нейчева финал.jpg

Цялостна рехабилитация на съзъбието - порцеланови фасети на Горен фронт,Бондинг на Долен фронт

bottom of page