top of page

Пародонтална хирургия

често стещани проблеми като отдръпването на венеца (рецесии),открит кюретаж на дълбоки пародонтални джобове,костна аугментация и др. могат да се коригират чрез изключително прецизни микрохирургични манипулации в компетенцията на пародонталния хирург.

bottom of page