top of page

Корони и мостове

 

Прагова препарация на зъбите или изпиляване по техниката на B.O.P.T.

 

Поддръжка

  • Задължително профилактично пародонтално почистване, включващо премахване на биофилм и зъбен камък  по индивидуални срокове, определени от лекуващия дентален лекар

  • Задължителна  употреба на допълнителни средства за  устна хигиена, като интердентални четки, конци за зъби, води за уста

 

Мостовете  и короните се израбват в  зъботехническа лаборатория.

 

bottom of page