top of page
Фасети Цонко - стъпки.jpg

Композитни фасети на Горна челюст

Композитни и керамични фасети

 

Композитната фасетa е вид художествена реставрация, която се  изработва директно в кабинета. Тя е предпочитана пред керамичната, поради максимално щадящата подготовка на зъба, по-голямата еластичност на материала, по-ниската цена и лесна поправка при поява на дефекти. 

bottom of page